Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN FERRING B.V.

Introductie
Ferring B.V. (hierna: Ferring) wil uw privacy optimaal beschermen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Ferring van u verzamelt en op welke wijze zij deze verwerkt. In de samenwerking met al onze stakeholders willen wij een betrouwbare, deskundige en professionele partner zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt door Ferring via de website of anderszins. Naast de website www.ferring.nl heeft deze privacyverklaring ook betrekking op alle websites die door Ferring beheerd worden.

Ferring gebruikt de door u met ons gedeelde persoonsgegevens om onze producten en diensten en
uw ervaring nog verder te verbeteren. Deze privacyverklaring is bedoeld om u een helder overzicht te bieden van hoe Ferring de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt, uw rechten en mogelijkheden om uw persoonsgegevens te beheren en hoe Ferring uw privacy beschermt. Er wordt ook vermeld welke persoonsgegevens Ferring over u verzamelt indien u haar websites of haar (mobiele) apps gebruikt, alsmede hoe Ferring uw persoonsgegevens gebruikt en met welke derden deze worden gedeeld.

In deze privacy verklaring kunt u tevens vinden voor welke doeleinden uw persoonsgegevens gebruikt kunnen worden door Ferring of de onder haar ressorterende bedrijven. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website verbonden zijn. Lees de privacy verklaring van de betreffende website zorgvuldig door.

Wijzigingen
Ferring behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina. Wij adviseren u om regelmatig deze privacy verklaring te beoordelen op veranderingen of updates.

Contact informatie
Ferring is gevestigd te Hoofddorp. Het algemene email adres is: infoNL@ferring.com. Voor alle correspondentie kunt u contact opnemen met communicatieNL@ferring.com.

Per post:
Ferring B.V.
t.a.v. Management
Postbus 184
2130 AD Hoofddorp

Ferring als verwerkingsverantwoordelijke
Daar waar Ferring als verwerkersverantwoordelijke optreedt, en dus het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, geldt het bepaalde in deze privacyverklaring. Als in onderstaande wordt gesproken over Ferring dan worden daarmee ook bedoeld haar dochterondernemingen.

Persoonsgegevens die over u verzameld worden
“Persoonsgegevens” zijn gegevens die u als persoon identificeren of die gerelateerd zijn aan een te identificeren persoon. Ferring verzameld persoonsgegevens op verschillende manieren op onze sites, onder andere door aanmeldingen, sollicitaties, vragenlijsten, in verband met uw verzoeken om inlichtingen, en automatisch als u door onze sites bladert. Ferring verzamelt diverse soorten persoonsgegevens en soms speciale categorieën persoonsgegevens (zoals over uw gezondheid) over u, waaronder de volgende (indien van toepassing):

– Naam

– Organisatie en afdeling waar u werkzaam bent

– Contactgegevens (postadres, telefoonnummers, e-mailadres)

– Uw interesses (medische onderwerpen waarover u inlichtingen vraagt of waar u interesse

voor toont.)

Health Care Professional (HCP)
Als u een HCP bent, kunnen we ook aanvullende gegevens vragen in verband met uw samenwerking met ons:

– Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum

– Gegevens in verband met uw professionele prestaties (biografie, referenties, publicaties, plaats waar u werkzaam bent, medische specialisatie, professionele titels)

– Financiële gegevens omtrent afgenomen producten

– Gegevens over bijwerkingen en uw gebruik van onze producten

– Identificatie gegevens zoals BIG registratie, kopie identiteitsbewijs en BSN nummer

– Gegevens die worden verzameld in onderlinge contacten zoals bezochte conferenties, status van bijscholing, gehouden overleggen, kennis en vragen over onze producten, aan u gepresenteerde producten en materialen en uw mening daarover, uw werkwijzen inzake

diagnosticeren en voorschrijven en vergelijkbare gegevens.

We kunnen ook persoonsgegevens verwerken die u niet direct aan ons hebt verstrekt. Dit zijn (persoons)gegevens die betrokken worden van gegevensbedrijven, openbaar toegankelijke databases, joint marketing partners, sociale media platforms en andere derde partijen.

Aanmeldgegevens
Indien u zich registreert voor een Ferring-account, wordt u verzocht om uw naam, e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord, in te vullen.

Gebruik van Ferring producten en diensten
Indien u de producten en diensten van Ferring gebruikt, wordt u gevraagd om persoonsgegevens in te vullen zoals:

– uw postadres en betaalgegevens indien u producten of diensten in een webwinkel bestelt;

– uw geboortedatum en/of bevestiging dat u meerderjarig bent;

– uw e-mailadres bij het aanmelden voor acties of nieuwsbrieven;

– een bestand van onderlinge correspondentie (waaronder eventuele feedback die u over bepaalde producten of diensten heeft verstrekt) indien u contact heeft gehad met de klantenservice.

Indien bepaalde gegevens worden gevraagd, wordt nader uitgelegd welke gegevens vereist zijn om het specifieke product of de dienst te gebruiken.

Automatisch verzamelde informatie

Ferring verzamelt ook persoonsgegevens via het gebruik van haar websites bijvoorbeeld:

– Websites: gegevens over uw bezoek van en surfgedrag. Bij een bezoek aan een van de Ferring websites worden gegevens van uw browser naar haar servers gestuurd. Zo verzamelt Ferring persoonsgegevens als:

– uw IP-adres;

– datum, tijdstip en duur van het bezoek;

– de verwijzings-URL (de site waar de bezoeker vandaan kwam);

– de op onze website bezochte pagina’s; en

– gegevens over het apparaat en de browser (zoals browsersoort en -versie, besturingssysteem etc.).

– Uw gegevens bij het invullen van checklists op onze websites (indien van toepassing)

– Cookies en vergelijkbare technieken: Ferring en haar partners passen technieken toe om tijdens uw bezoek aan en gebruik van haar websites gegevens te verzamelen en te bewaren, zoals het versturen van één of meer cookies of andere vergelijkbare technieken naar uw apparaat.

Informatiebronnen
De meeste persoonsgegevens die Ferring over u verzamelt zijn gegevens die u vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld via onze websites, diensten of producten enz.Ferring zal u een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt.

Gebruik van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Ferring verzamelt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor de website, worden gebruikt voor identificatie en authenticatie. Ferring maakt een profiel voor u aan met de informatie die vereist is om aan u producten of diensten te leveren. Deze kunnen ook worden gecombineerd met persoonsgegevens die via andere in- en externe bronnen zijn verkregen. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor onderstaande doeleinden:

– Verbeteren van producten en diensten: uw persoonsgegevens worden verwerkt om een profiel van u aan te maken met als doel te begrijpen hoe u onze producten en diensten gebruikt, waardoor Ferring in staat is betere en meer relevante producten en diensten te ontwikkelen en de website(s) te verbeteren. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Ferring om betere producten en diensten aan u en andere klanten aan te bieden.
– Verwerken van orders: persoonsgegevens (naam, adres en betaalgegevens) worden gebruikt om uw bestelling te verwerken, te leveren en u te informeren over de bestelstatus. Uw leeftijd (geboortedatum) wordt gebruikt om te bepalen of u voldoet aan de minimumleeftijd om online aankopen te doen en ter controle of u als minderjarig wordt beschouwd op basis van de wet. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Ferring om een contract met u te kunnen uitvoeren.
– Het bieden van klantenservice waaronder het toezenden van administratieve informatie zoals wijzigingen in onze voorwaarden en beleid. Ingeval van contact met de klantenservice, worden persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld uw bestelgegevens en contacthistorie, teneinde uw vraag te kunnen verwerken en service te kunnen verlenen. De rechtmatigheid grond voor deze verwerking ligt in de noodzakelijkheid van verwerking voor het uitvoeren van een contract bij een bedrijf van Ferring of indien we moet worden voldaan aan een juridische verplichting. Indien er geen noodzakelijkheid bestaat op basis van een van deze gronden, wordt verwerking noodzakelijk geacht voor de doeleinden van het rechtmatige belang van Ferring om ervoor te zorgen dat de best mogelijke dienstverlening wordt geboden.
– Betrekkingen met u als HCP aangaan als we een contractuele relatie met u hebben of een legitiem belang hebben. De betrekkingen betreffen o.a. het deelnemen aan door Ferring gesponsorde klinische studies en onderzoeksactiviteiten. Daarbij valt ook te denken aan:
– Het verifiëren of u in aanmerking komt voor toegang tot bepaalde producten, diensten en gegevens die alleen mogen worden verstrekt aan bepaalde erkende gezondheidszorgverleners.

– Het in gesprek met u zijn op basis van uw professionele expertise en opinies via digitale of andere wegen in relatie tot onze producten en diensten.

– Het betrekken bij programma’s/panels van zorgverleners.

– Het samenwerken aan medische evenementen, publicaties of bijeenkomsten.

– Voorkomen van misbruik en fraude: uw persoonsgegevens worden gebruikt om fraude en misbruik te voorkomen. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Ferring om te voorkomen slachtoffer van fraude te worden.
– Deelname aan communities en forums: uw persoonsgegevens worden gebruikt om u de door u gewenste producten en diensten aan te bieden, zoals aanbiedingen, lidmaatschap van Ferring communities, congressen, webinars, evenementen, applicaties en apps. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Ferring om ervoor te zorgen dat een goede dienstverlening wordt aan geboden.
– Apps: indien u een app downloadt die wordt aangeboden door Ferring, worden uitsluitend speciale categorieën persoonsgegevens verzameld als hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen, zoals vereist door de wet. Persoonlijke en gevoelige gegevens die via de app worden verkregen, worden vanaf uw apparaat verzameld en op de servers van Ferring opgeslagen om u de diensten aan te bieden die u verwacht bij het gebruiken van betreffende app, zoals vereist voor het uitvoeren van uw contract met Ferring. Voor zover dit soort gegevens verwerkt worden, gebeurt dit op basis van uw toestemming om deze diensten te ontvangen.
– Marketing: Indien u zich registreert voor nieuwsbrieven, accounts aanmaakt, lid wordt van een community, de website gebruikt, een app gebruikt, online producten of diensten aanschaft of feedback hierover verstrekt, wordt een profiel van u aangemaakt. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Ferring om zorgvuldige bestanden over u te genereren. Uw profiel wordt aangemaakt in overeenstemming met uw voorkeuren om u een goede gepersonaliseerde ervaring te leveren, u gepersonaliseerde marketingberichten en nieuwsbrieven te versturen en voor enquêtes. De wijze waarop uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt worden staat hieronder beschreven.
– Welke informatie: de manier waarop u met Ferring communiceert via hierboven beschreven kanalen en de gegevens die verzameld worden via elk van deze kanalen, levert informatie over uw interesses en voorkeuren, die geanalyseerd en aangevuld kunnen worden met gegevens van derden, met als doel u de best mogelijke aanbiedingen en dienstverlening te bieden (dit wordt ook wel profiling genoemd). U kunt ervoor kiezen om u af te melden voor de profiling die plaatsvindt via uw pagina met accountinstellingen of door contact met Ferring op te nemen. Uw persoonsgegevens worden soms samengevoegd met gegevens van andere personen, zodat uitgebreide rapporten kunnen worden samengesteld over hoe klanten producten en diensten gebruiken en hoe ze het merk ervaren. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Ferring om te bepalen hoe dienstverlening kan worden verbeterd.
– Soorten kanalen: direct-marketingberichten worden aan u verstuurd via e-mail, telefoon of sociale media.

– Kwaliteit van gegevens, profiling: indien uw persoonsgegevens via diverse bronnen zijn verkregen, worden deze gegevens in bepaalde gevallen samengevoegd om inzicht te verbeteren in uw wensen ten aanzien van de producten en diensten (bijvoorbeeld gegevens die u rechtstreeks heeft verstrekt, kunnen gecombineerd worden met gegevens die, rechtmatig van derden verkregen zijn, en dergelijke). Dit kan worden gebruikt om u meer gepersonaliseerde marketingberichten te versturen of effectievere marketingcampagnes samen te stellen. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Ferring om ervoor te zorgen dat u de meest passende aanbiedingen van haar producten ontvangt en om uw ervaring te personaliseren. U kunt zich afmelden voor het combineren van persoonsgegevens met de informatie die wordt verkregen vanuit andere bronnen door contact met Ferring op te nemen.
– Analyses : persoonsgegevens van u worden gebruikt om analyses en onderzoeken uit te voeren. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Ferring om klanten beter te begrijpen en om ervoor te zorgen dat diensten voldoen aan de behoeften van haar klanten. Dit betreft analyses, waarbij gegevens (zoals persoonsgegevens en/of gevoelige gegevens verkregen via het gebruik van een Ferring app of browsegeschiedenis) samengevoegd en bewaard worden om:

– meer over klanten en voorkeuren te leren;
– patronen en trends te identificeren;
– gegevens, inhoud en aanbiedingen te kunnen leveren die zijn afgestemd op behoeften van klanten;
– voor algemene onderzoeks- en statistische doeleinden;
– nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
– prestaties van producten en diensten te monitoren en/of gebruikte technologie te verbeteren;
– gepersonaliseerde marketingberichten te kunnen sturen;
– u online advertenties te tonen.

– Analyse van Ferring zelf: door uw persoonsgegevens te anonimiseren en samenvoegen met andere persoonsgegevens van klanten, te kunnen analyseren omtrent de verkoop, toeleveringsketen en financiën, vaststelling van hoe Ferring presteert en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. Verwerking van persoonsgegevens op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Ferring om te meten hoe zij presteert en te bepalen hoe te verbeteren.
– Ferring zal u om toestemming vragen indien zij uw persoonsgegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze privacyverklaring. Ferring zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden voordat een dergelijke toestemming is ontvangen.

Privacy bij bijwerkingen
Voor onze verplichtingen en ons beleid inzake bijwerkingen uit hoofden van de Pharmacovigilance verwijzen wij naar een separate privacyverklaring welk is opgenomen onder onze website. Klik hier.

Verstrekken van persoonsgegevens?
Ferring behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk en deelt deze niet met anderen dan hieronder vermeld. Als u gevraagd wordt om Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Maar als u ervoor kiest geen gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om door u gevraagde diensten te verlenen, kunnen wij u die diensten wellicht niet verlenen.


Bedrijfsonderdelen van Ferring

Ieder bedrijfsonderdeel van de Ferring waarmee u contact heeft, kan verstrekte persoonsgegevens delen met andere onderdelen van Ferring. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van Ferring om een contract met u te kunnen uitvoeren.

Elk onderdeel van de Ferring groep kan uw persoonsgegevens en geanonimiseerde en samengestelde gegevens delen met andere bedrijfsonderdelen van Ferring(zoals het moederbedrijf van de groep en/of indien noodzakelijk andere onderdelen van Ferring voor trendanalyses, noodzakelijk is voor de doeleinden van hun rechtmatige belang bij het analyseren van hun prestaties.


Met service providers

Persoonsgegevens, die u verstrekt wanneer u zich registreert voor aanmelding bij Ferring (uw naam, e-mailadres, wachtwoord en geboortedatum), kan Ferring beperkt delen met leveranciers van clouddiensten, zodat u zich snel en overal kunt aanmelden. Indien noodzakelijk worden uw persoonsgegevens ook met derden die namens Ferring uw persoonsgegevens verwerken gedeeld uitsluitend voor de doeleinden en op de rechtmatige gronden zoals hierboven beschreven. Dit kunnen derden zijn op het gebied van hosting, e-mail, audit, transport, betaal- en fraudebeheer, kredietbeoordelaars en analyseplatforms. Aan andere bedrijven waar we mee samenwerken voor specifieke producten of diensten. Hieronder vallen onze co-promotiepartners voor producten die we gezamenlijk ontwerpen en/of op de markt brengen. Met deze derden zijn strikte afspraken gemaakt omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens, waaronder het uitsluitend gebruiken van uw persoonsgegevens volgens de instructies van Ferring en de wet.


Rechtelijke instanties of toezichthouders

Ferring zal persoonsgegevens vrijgeven indien dit wordt vereist door de wet of op basis van een rechtelijke uitspraak, om uw belangen te beschermen, voor onderzoeken door wetshandhavings of regelgevingsinstanties, om eigendoms- en juridische rechten van Ferring te beschermen en te verdedigen en om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Ferring-diensten te waarborgen.


Technische en organisatorische beveiliging

Ferring draagt zorg voor om passende (afhankelijk van de gevoeligheid van de verwerkte persoonsgegevens) technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of schade. Wij wijzen er op dat voor geen enkele gegevensoverdracht of opslagsysteem een veiligheid van 100% worden gegarandeerd.


Bewaartermijnen

Ferring bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten:
– de periodegedurende welke we een lopende relatie met u hebben en de Site aan u ter beschikking stellen;

– of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; of

– of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de Site, toepasselijke beperkingsregels, rechtszaken of juridisch onderzoek).


Gegevensverwerking buiten de EU en EER

Tenzij anders vermeld, worden uw persoonsgegevens binnen in de Europese Unie bewaard en verwerkt. Het kan incidenteel voorkomen dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) worden verwerkt in een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar u normaal uw producten en/of diensten gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen indien een verwerker die Ferring gebruikt buiten de EER is gevestigd, of gebruik maakt van subverwerkers van buiten de EER, zoals leveranciers van cloud oplossingen. Ferring zal in dergelijke gevallen de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het uitvoeren van security assessments en het opstellen van verwerkersovereenkomsten met ontvangers om te zorgen dat deze dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Ferring, zodat uw gegevens voldoende worden beschermd.


Gegevens van kinderen

Indien bekend is dat een kind jonger dan 16 jaar is, zal toestemming van de ouder/voogd gevraagd worden voordat de persoonsgegevens van dat kind gebruikt zullen worden.


Uw rechten

Ferring conformeert zich volledig aan de verplichtingen zoals die zijn opgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij het transparantiebeginsel voorop staat. Daartoe heeft Ferring middelen geïmplementeerd om te zorgen dat u eventuele rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Toestemming

Indien uw toestemming is verkregen in verband met verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw toestemming om direct-marketingberichten te ontvangen of voor het plaatsen van cookies op uw apparaat), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen via de contactgegevens of door uw cookievoorkeuren te wijzigen.


Recht op inzage, rectificatie, verwijdering

Indien u gebruik maakt van producten of diensten of een account heeft aangemaakt, kunt u, indien de functionaliteit bestaat, via deze websites uw persoonsgegevens inzien. Indien uw persoonsgegevens niet beschikbaar zijn via betreffende website, kunt u kosteloos een aanvraag indienen om toegang te verkrijgen tot deze informatie. Na ontvangst van uw aanvraag en gegevens om uw identiteit te verifiëren, wordt u een kopie verstrekt van de persoonsgegevens die van u in bezit zijn, de oorsprong van de gegevens, de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, de ontvangers ervan en waarop u op basis van de wet recht heeft. U kunt ook aangeven dat bepaalde wijzigingen in persoonsgegevens, indien u deze als onjuist of irrelevant kwalificeert, doorgevoerd moeten worden. U kunt tevens uw persoonsgegevens laten blokkeren, wissen of volledige laten verwijderen (recht op vergetelheid). U kunt ook schriftelijk contact opnemen om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, het gebruik ervan te beperken of verzoeken dat uw persoonsgegevens in een bruikbaar elektronisch formaat worden aangeleverd danwel deze over te dragen aan een derde (recht op data portabiliteit). Aan al deze aanvragen wordt binnen het kader van de wettelijke verplichtingen door Ferring voldaan. U kunt hiervoor een verzoek in dienen bij in deze privacyverklaring opgenomen Contactpersoon.

We maken u erop attent dat wij wellicht bepaalde Persoonsgegevens dienen te bewaren voor boekhoudkundige of wettelijke doeleinden en/of uitvoering van transacties die gestart zijn voordat u uw verzoek tot wijziging of verwijdering had ingediend.


Afmelden en uitschrijven voor marketingberichten

Indien u zich wilt afmelden voor het ontvangen van direct marketing berichten van Ferring, kunt u de koppeling voor uitschrijving gebruiken in de berichten die u heeft ontvangen. Ook kunt u contact opnemen met Ferring, telefonisch via 023 56 80 300 of via e-mail infoNL@ferring.com.


Wijzigingen van dit beleid

Ferring zal deze online privacyverklaring regelmatig actualiseren om deze eenvoudig vindbaar, vrij van fouten en actueel te houden en te zorgen dat er voldoende informatie in staat over uw rechten en dat Ferring’ s manier(en) van verwerken zijn geïmplementeerd volgens de wet en deze daaraan (blijven) voldoen. Indien grote wijzigingen worden aangebracht aan deze privacyverklaring, wordt u geïnformeerd via de websites waarop een bijgewerkte versie van de privacyverklaring gepubliceerd worden.

Omschrijving van de maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens in de systemen

De systemen van Ferring worden periodiek gecontroleerd op veiligheid. Daarnaast voorziet het beveiligingsbeleid van Ferring in interne processen om kwetsbaarheden te identificeren. In het geval u beveiligingsrisico’s constateert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de IT contactpersoon van Ferring via itdepartmentNL@ferring.com.


Informeren over Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging

Ferring monitort 24/7 haar dienstverlening en heeft maatregelen getroffen om ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot gegevens te voorkomen en te identificeren. Signalen die duiden op een Datalek worden beoordeeld door de security officer en Data Protection Officer van Ferring, die analyseert of sprake kan zijn van een Datalek, het type datalek en of dit een Datalek betreft die valt onder haar rol als verwerker of haar rol als verwerkingsverantwoordelijke.


De wijze waarop informatie wordt gedeeld:

Wanneer zich een Datalek voordoet ten aanzien van persoonsgegevens die Ferring verwerkt als verwerker, wordt de verwerkingsverantwoordelijke door of namens Ferring in beginsel binnen 24 uur na vaststelling dat sprake is van een Datalek per e-mail geïnformeerd. Afhankelijk van de situatie, kan ook informatie worden gedeeld via onze website en officiële sociale media kanalen en/of officiële distributeurs en/of handelsagenten.

Wanneer zich een Datalek voordoet ten aanzien van persoonsgegevens die Ferring verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na vaststelling dat sprake is van een Datalek geïnformeerd, en ingeval er sprake is van nadelige consequenties voor betrokkenen, dan zullen dezen ook worden geïnformeerd op de wijze waarin de wet voorziet, zodat zij maatregelen kunnen nemen.

Voor vervolgacties of vragen kan telefonisch of per e-mail contact worden opgenomen ons via de in de privacyverklaring opgenomen gegevens.


Ferring deelt de volgende informatie wanneer zich een Datalek voordoet:

De kenmerken van het incident, zoals: datum en tijdstip constatering, samenvatting incident, kenmerk en aard incident (op wat voor onderdeel van de beveiliging ziet het, hoe heeft het zich voorgedaan, heeft het betrekking op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of diefstal van persoonsgegevens);
– De oorzaak van het beveiligingsincident;
– De maatregelen die getroffen zijn om eventuele/verdere schade te voorkomen;
– Benoemen van betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de mate waarin zij gevolgen kunnen ondervinden;
– De omvang van de groep betrokkenen;
– De aard van de persoonsgegevens die door het incident worden getroffen (met name bijzondere gegevens, of gegevens van gevoelige aard, waaronder toegangs- of identificatiegegevens of financiële gegevens.

Indien een concrete situatie zich daartoe leent, dan kan Ferring een (eerste) melding van een Datalek doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Een klacht indienen bij de toezichthouder

Ferring wil op een goede manier met u samenwerken en altijd een geschikte oplossing vinden voor klachten of zorg over privacy. Indien u van mening bent dat we u niet konden helpen met uw klacht of zorg, heeft u het recht om via de website van uw toezichthouder een klacht in te dienen. Voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 7 juni 2018.